महिला मंडळे

२) जिजामाता माहिला मंडळ
या मंडळाकडून गुडीपाडवा, शिवजयंती, हळदिकुंकू,दहिहंडी, दिवाळी हे सण साजरे करुन मंडळ आपली पारंपारिक संस्कृती देखील जपत आहे.
सविता सु. पाटील अध्यक्ष बीए. ९५४९८४६४४५
सुलोचना ता. खोत उपाध्यक्ष बीए. ९५४९८४६४४५