बॅंक व पतसंस्था

१) स्टेट बॅंक ऑफ इडिया (शासकिय)
गावामध्ये स्टेट बॅंक ऑफ इडिया ची शाखा आहे. यामुळे गावातील लोकांना त्याचा उपयोग झाला आहे.
बजिरंग तेली ९५४९८४६४४५

२) जिजामाता माहिला पतसंस्था
सविता सु. पाटील चेअरमन बीए. ९५४९८४६४४५
सुलोचना ता. खोत व्हाचेअरमन बीए. ९५४९८४६४४५

३) गोपालेश्वर विकास सेवा सोसायटी मर्या.
भोलासो शं. चौगुले चेअरमन बीए. ९५४९८४६४४५
शिवाजी म. कदम संचालक बीए. ९५४९८४६४४५